Mediace se může týkat

- rozvodu a s tím spojené dohody o péči k nezletilým         dětem

- vypořádání majetku

- konfliktů v širší rodině

- sporů na pracovišti

- konfliktů ve školním prostředí

- sporů mezi podnikateli

- sousedských sporů

- vypořádání dědictví

- sporů o zaplacení pohledávek

- potřeby řešit vztahy mezi občany a správními úřady a řada dalších.