Mediace  
  • dobrovolná
  • mimořádně rychlá
  • zcela důvěrná
  • schopna zachovat nebo znovu nastolit přátelské vztahy
  • trvale pod oboustrannou kontrolou znesvářených stran
  • finančně výhodnější než jiné způsoby
  • vedena na základě odbornosti, domluvy a tolerance

Mediace představuje jednu z metod mimosoudního řešení sporů. Jejím základem je skutečnost, že mezi strany konfliktu vstoupí třetí nezávislá a nestranná osoba - mediátor, který funguje jako prostředník komunikace mezi stranami a pomáhá najít řešení nastalé situace. 

Je to Váš prostor mluvit otevřeně o tom, jak Vy situaci vnímáte, zprostředkovat tak druhé straně Váš individuální náhled a okolnosti Vašeho konkrétního jednání. Především také možnost vyslovit to, co potřebujete. 

Dohoda však neznamená rezignaci či kapitulaci, nýbrž možnost svobodně a zodpovědně se rozhodnout. Nenechávat rozhodnutí ani na advokátech, ani na soudcích nebo rozhodcích, ale rozhodnout se sami za sebe. A přesně v tom Vám mediace může pomoci.