Mediace je placená služba, nicméně ve srovnání se soudním řešením sporu, je to služba časově i finančně hospodárnější.

Hodinová sazba pro civilní spory (manželství, výchova dětí, sousedské spory, dědictví, apod.) je 1.000,- Kč za každou započatou hodinu.