Hodinová sazba pro civilní spory (manželství, péče o děti, sousedské spory, dědictví, apod.) je 1.000,- Kč za každou započatou hodinu.